Våra jobbcoacher

Välkommen att kontakta en av våra certifierade coacher nära dig!

GÄVLE
Tommy Elofsson - beteendevetare och certifierad coach (ICC) - har många års erfarenhet av coaching och utbildningar för arbetssökande samt arbete inom stresshantering och rehabilitering. Tommy brinner för entreprenörskap och att hjälpa människor att utvecklas.
Mobil: 073-182 57 41
E-post: [email protected]

Björn Granlund – certifierad coach (ICC) samt handledare inom mental träning – har drygt 20 års erfarenhet av eget företagande.  De senaste åren har Björn coachat och haft utbildningar i huvudsak för arbetssökande och långtidssjukskrivna.  Björn brinner för att få människor att se möjligheter och tillförsikt i till synes hopplösa situationer.
Telefon: 076-039 88 34
E-post: [email protected]


HELSINGBORG
Kari-Anne Aarset - ””När du lyckas – lyckas även jag!”. Kari-Anne är certifierad coach och businesscoach (ICC) samt målbildstränare och använder hela sin profession för att hjälpa dig nå dit du vill. Hon har erfarenhet av coaching inom företagsledning och rehabilitering samt stresshantering och mental träning.
Telefon: 073-322 10 09
E-post: [email protected]

Katarina Ikonomidou - certifierad internationell coach och licensierad mental tränare. Katarina har lång erfarenhet inom kommunikation, coaching och entrepenörskap. De senaste åren har Katarina arbetat med jobbcoachning med mycket goda resultat, nöjda deltagare och samarbetspartners.
Telefon: 070-718 92 00
E-post: [email protected]

Birgitta Hammar - certifierad coach (ICC) och företagskonsult- har många års erfarenhet från näringslivet som företagsledare och marknadsekonom. De senaste åren har Birgitta arbetat med att coacha till framgång och välbefinnande. Hon brinner för att utveckla och motivera människor och företag.
Telefon: 070-335 21 42
E-post: [email protected]


KRISTIANSTAD
Ann-Lis Pilbäck - certifierad coach (ICC)
Telefon: 070-643 04 20
E-post: [email protected]


LOMMA
Marita Boström – mental tränare och certifierad coach (ICC) - har tidigare 20 års arbetslivserfarenhet från multinationellt företag som projektledare, produktchef, processutveckling, m.m. Marita brinner för utveckling och möjligheter genom livet i sin helhet, och att hjälpa människor till ett bättre liv.
Telefon: 076-213 99 42
E-post: [email protected]


LUND
Agneta Backson – certifierad coach och certifierad NLP Trainer med många års erfarenhet som terapeut, kursledare, livscoach, business- och karriärcoach samt jobbcoach. Styrka som coach: Att stärka självförtroendet, ge mod och motivation för att pröva nya idéer och utmaningar samt se det positiva i förändringar. Agneta hjälper dig vid behov att bli av med begränsande tankar och beteenden. Hon älskar att hjälpa människor att nå sina mål.
Telefon: 070-834 01 69
E-post: [email protected]


LULEÅ
Anna Fredriksson - beteendevetande marknadsekonom och certifierad coach (ICC) -  har många års erfarenhet av coaching och utbildning för arbetssökande.
Anna har även erfarenhet av företagsinriktad försäljning och marknadsföring samt har ansvarat för affärsutveckling och företagsanpassade utbildningar. Anna brinner för entreprenörskap och att hjälpa människor att utvecklas oavsett bransch samt har lång erfarenhet av eget företagande.
Telefon: 070-522 88 85
E-post: [email protected]


MALMÖ
Maria Ohlsson - professionell coach och folkhälsovetare – har under flera år hjälpt arbetssökande att gå vidare i yrkeslivet. Maria jobbar även med företagsutveckling och personlig utveckling. Maria hjälper människor med att ta reda på vad de vill uppnå och hur de ska ta sig dit. Din resa börjar här!
Telefon:  070-453 61 38
E-post: [email protected]

Christina Tunestål -  aukt. socionom och certifierad internationell coach (ICC) - har arbetat med människors utveckling och deras sociala situation under 25 år. Christina glöder för att arbeta med att effektivt stötta människor i deras önskade utveckling .
Telefon: 076-200 70 41
E-post: [email protected]


RÄTTVIK
Monica Norlén - certifierad ICC coach, mental tränare och rehabiliteringsvetare - har arbetat flera år med att coacha, stötta och motivera arbetssökande ungdomar med sociala problem. Monica brinner för personlig utveckling och det ”inre ledarskapet”, dvs  hur du leder dig själv. Hur gör du för att nå dina mål? Monica hjälper och inspirerar dig framåt mot dina önskade resultat
Telefon: 070-640 21 82
E-post: [email protected]


STOCKHOLM
Martin Klasson - certifierad coach (ICC) - har under sitt arbetsliv varit ledare inom försäljning och marknad. Han har genomgått UGL-utbildning och drivs av att utveckla individer. Martin är även utbildad inom mental träning. Glöden kommer av att via stöttning och målbilder hjälpa individer att lyckas.
Telefon: 073-325 07 45
E-post: [email protected]

Kurt Hörnqvist - diplomerad coach -  har under sitt arbetsliv varit verksam som ledare inom produktledning, marknad och försäljning samt som företagsledare. Kurt är diplomerad coach och har även genomgått ledarskapsutbildningar bl.a. inom IFL och Handelshögskolan. Kurt brinner för att utveckla organisationer och individer.
Telefon: 076-833 35 50
E-post: [email protected]

Peter MacLaine
–  jobbcoach och säljcoach -  har gått olika säljutbildningar under sina 30 år inom sälj, allt från säljare/regionchef till försäljningschef. Han har även drivit eget företag under flera år. Utöver jobbcoaching hjälper Peter företag att bygga upp säljorganisationer samt sälj - organisationsstrukturer. Han älskar utmaningar som sedermera blir bra resultat där människan i centrum mår bra.
Telefon: 073-531 11 14
E-post: [email protected]

Kristina Lindberg - jobbcoach och managementkonsult - har många års erfarenhet av att rekrytera personal. Hon har i rollen som chef/ledare framgångsrikt coachat sina medarbetare att nå sina mål och har ett stort kontaktnät inom näringslivet. Kristina kan med konkreta tips, träning och vägledning hjälpa dig att nå dit du vill.
Telefon: 070-544 56 47
E-post: [email protected]

Per Hörnlund - jobbcoach och organisationskonsult  - har erfarenhet både av entreprenörsverksamhet och storföretag. Per är även ekonom och jurist. Han har tidigare arbetat som projektledare på bank, och har även erfarenhet av PR/media, samt affärsbedömning och kreditanalys.
Telefon: 070-875 19 97
E-post: [email protected]


ÖREBRO OCH LINDESBERG
Marina Schytt – certifierad coach (ICC) och mental tränare – har flera års erfarenhet av att stötta och coacha människor till att må och fungera bättre inom olika livsområden. Marina coachar arbetssökande och ledare, samt utbildar och föreläser om  det ”egna ledarskapet”. Hon brinner för att få andra att bli det bästa de kan vara!
Telefon: 070-221 66 63
E-post: [email protected]

Åsa  Eriksson – certifierad coach (ICC) – har flerårig erfarenhet av coaching, stresshantering samt  mental träning. Åsa brinner för att stötta, utveckla människor i att hitta sig själva och sin väg samt att få människor att må och fungera bättre. Hon coachar och utbildar även inom ledarskap på företag. Det viktigaste för Åsa är att utveckla det egna ledarskapet.
Telefon: 070-526 27 88
E-post: [email protected]

OBS! Se www.mentorjobbcoaching.se för mer info!


                                                                                                         Tillbaka