Föreläsningar

Tommy Elofsson och Björn Granlund erbjuder inspiration, motivation och verktyg för utveckling.  

TOMMY ELOFSSON
Det inre entreprenörskapet
- En framgångsfaktor på dagens och morgondagens arbetsplats.

Att leda sig själv
- Om framgång i livet & yrkeslivet


BJÖRN GRANLUND
Att komma igen
- Nyckeln till framgång när motgång blivit vardag.

Föreläsningarna tar normalt ungefär en timme, men anpassas efter behov och kan även beställas som en halv dags seminarium. Kontakta oss för mer information och pris.