Medium

-För ledare som vill utveckla sitt coachande ledarskap.

-För medarbetare som vill genomgå ett gediget coachingprogram med utvecklingsträning för sin personliga framgång.

 -För medarbetare som behö