Omställning

Vi erbjuder effektiv omställning till nytt jobb!

Mentor är godkänd leverantör av omställingstjänster genom Trygghetsfonden, TSL. Vår unika metod ger 50 % bättre resultat jämfört med endast coaching!

Vi erbjuder:
1. Kompetens - Rikstäckande organisation med erfarna certifierade coacher
2. Kvalitetssäkring - Mätningar av 11 olika utvecklingsvariabler ger kvalitetssäkrad uppföljning
3. Personlig utvecklingsträning - Vårt unika program Självcoaching© ingår kostnadsfritt!

Mentor har 10 års erfarenhet av personlig kompetensutveckling!
Vi tar hand om hela omställningen och bjuder dessutom på vårt unika webbaserade program Självcoaching© som kompletterar coachingen. Programmet ger en tydlig uppföljning på grupp- och individ. Över 600 personer har genomfört programmet!