Medlemserbjudande, Ledarna!

– tjänster och medlemspriser

Tjänster som vi erbjuder dig som är medlem i Ledarna
1. Chefscoaching
2. Organisationsutveckling
3. Öppen ledarskapsutveckling
4. Företagsintern ledarskapsutveckling
5. Grupputveckling

Tjänstebeskrivningar och priser

1. Chefscoachning
Erbjudande: Individuellt paket: ”Large”
Användarlicens Självcoaching
Chefscoaching 2 x 1,5 timmar, 9 x 50 minuter
Medlemspris: Endast 19 900 kronor + moms per person!
(ordinarie pris 21 900 kr + moms)


2. Organisationsutveckling
Erbjudande: Paket för grupper: ”Large”
- Användarlicens Självcoaching
- Utbildning i grupp (max 15 personer): 3 x 2 timmar
- Chefscoaching: 10 x 50 minuter
Medlemspris: Endast 19 900 kronor + moms per person!
(ordinarie pris 21 900 kr + moms)

Innehåll grupptillfällen (3 x 2 timmar)
• Verksamhetsutveckling
• Drivkrafter och framgångsfaktorer i organisationen
• Lärande organisation
• Coachande ledarskap
• Coachande förhållningssätt i organisationen
• Förändringsprocesser
• Att leda i förändring
• Skillnad mål -vision
• Motivation
• Vad karakteriserar bra mål?
• Uppföljning av mål - feedback


3. Öppen ledarskapsutveckling
Erbjudande: Handledarutbildning, öppen utbildning
- Användarlicens Självcoaching
- Utbildning i grupp (max 15 personer): 3 heldagar 
- 3 timmar individuell coaching
- Egen utvecklingsträning (Självcoaching, litteratur, mental träning)
- Kursmaterial: (Litteratur, CD-skivor, kompendium)
- Certifiering till handledare i Självcoaching
Medlemspris: Endast 22 000 kronor + moms per person!
(ordinarie pris 24 500 kr + moms)


4. Företagsintern ledarskapsutveckling
Erbjudande: Handledarutbildning, anpassad 
- Användarlicens Självcoaching
- Utbildning i grupp (max 15 personer): 3 heldagar 
- Egen utvecklingsträning (Självcoaching, litteratur, mental träning)
- Kursmaterial: (Litteratur, CD-skivor, kompendium)
- Certifiering till handledare i Självcoaching
Medlemspris: Endast 22 000 kronor + moms per person!
(ordinarie pris 24 500 kr + moms)

5. Grupputveckling
Erbjudande: Paket för grupper: ”Large”
- Användarlicens Självcoaching
- Utbildning i grupp (max 15 personer): 3 x 2 timmar
- Chefscoaching: 10 x 50 minuter
Medlemspris: Endast 19 900 kronor + moms per person!
(ordinarie pris 21 900 kr + moms)

Grupptillfällen (3 x 2 timmar)
• Grupprocesser och förändringsprocesser
• Gruppens olika faser
• Gruppens start och uppgift
• Gruppens arbete och utveckling
• Hantering av förändringar i gruppen
• Utvecklingsmodellen
• Coachande förhållningssätt i gruppen
• Kommunikation
• Konflikthantering
• Olika typer av konflikter
• Coachande förhållningssätt